Na Whomanikonie przygotujemy przestrzeń, w której fandomowi twórcy będą mogli pochwalić się swoimi dziełami związanymi z Doctorem Who. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z zasadami:

1. Prace będą prezentowane na tablicach mieszczących 4 x pionowe A4 – prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy wyborze prezentowanych prac.

2. Dopuszczamy prezentowanie krótkich form tekstowych (jednorazowo max. 1 strona A4). Teksty powinny zostać nadesłane w pliku w edytowalnym formacie (.doc, .docx, .odt).

3. W przypadku prac graficznych dopuszczamy dwie możliwości nadesłania pracy:
– wersji elektronicznej drogą mailową,
– wydruku pocztą.

4. Pliki graficzne przesyłane elektronicznie prosimy wysyłać na adres gingerstorm[dalek]gallifrey.pl (z tytułem „Wystawa”) do 26 marca. Prace powinny być skanami w edytowalnym formacie, w dobrej jakości i rozdzielczości pozwalającej na wydrukowanie w kolorze w formacie A4. W przypadku domyślnie mniejszego rozmiaru pracy należy zaznaczyć to w mailu. Prace nadesłane elektronicznie zostaną wydrukowane w kolorze. Organizatorzy nie odpowiadają za drobne niezgodności kolorów na wydruku z oryginałem.

5. W przypadku zainteresowania opcją przesłania wydruku do organizatorów, prosimy o kontakt mailowy pod tym samym adresem. Prosimy o nienadsyłanie oryginałów prac!

6. Pracy powinien towarzyszyć jej tytuł oraz dane autora: imię i nazwisko, pseudonim, adres, pod którym publikuje swoją twórczość w sieci.

7. Wysyłając pracę, deklarujesz, że jesteś jej autorem.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych prac lub niewywieszenia prac w trakcie konwentu.

9. Organizatorzy nie roszczą sobie żadnych praw do nadesłanych prac ani nie oferują wynagrodzenia za ich udostępnienie. Wydrukowane prace zostaną zniszczone po zakończeniu konwentu, chyba że autor zażyczy sobie inaczej.