I Informacje ogólne

1. Konkurs cosplay przeznaczony jest dla uczestników konwentu Whomanikon, którzy pojawią się na nim w samodzielnie stworzonym lub skompletowanym stroju inspirowanym serialem „Doctor Who” lub powiązanymi z nim innymi produkcjami wchodzącymi w skład Whoniversum (w tym spin-offami).
2. Konkurs odbywa się podczas pierwszego dnia konwentu Whomanikon (w sobotę, 1 kwietnia) wyłącznie na jego terenie.

II Udział w konkursie na najlepszy cosplay

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego on-line na stronie www.whomanikon.pl od 3 do 28 marca 2017 roku,
– odebranie numeru uczestnika przy akredytacji,
– zaprezentowanie stroju podczas punktu programu o nazwie Konkurs Cosplay: prezentacja strojów.

2. Każdy cosplayer może zaprezentować tylko jeden strój.
3. Zakwalifikowane do konkursu będą wyłącznie stroje inspirowane „Doctorem Who” i powiązanymi z nim produkcjami (w tym spin-offami).

III Procedura wyboru zwycięzcy

1. Zwycięzca konkursu zostanie wybrany drogą głosowania.
2. Prawo oddania głosu na wybrany cosplay ma każdy zaakredytowany uczestnik Whomanikonu (włącznie z cosplayerami).
3. Do oddania głosu na wybrany cosplay służą wyłącznie odpowiednio oznaczone karty do głosowania dostarczone przez organizatorów konwentu:
– każdy uczestnik Whomanikonu otrzyma kartę do głosowania podczas akredytacji,
– oddanie głosu odbywa się poprzez wpisanie numeru wybranego cosplayu w wyznaczonym miejscu na karcie do głosowania i wrzucenie karty do oznaczonej urny,
– umiejscowienie urny przeznaczonej na wypełnione karty do głosowania zostanie ujawnione przed konwentem,
– uczestnicy mogą oddawać głosy podczas trwania pierwszego dnia konwentu (sobota, 1 kwietnia) do godziny 17:30.
4. Każdy uczestnik może oddać głos na tylko jeden cosplay.
5. Każdy uczestnik może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania.

IV Rozstrzygnięcie konkursu

1. Konkurs na najlepszy cosplay wygrywa osoba, która w głosowaniu zdobędzie największą liczbę głosów.
2. Za liczenie głosów i wyłonienie zwycięzcy odpowiedzialni będą organizatorzy Whomanikonu.
3. W przypadku remisu o sposobie rozstrzygnięcia konkursu zdecydują organizatorzy Whomanikonu.
4. Ogłoszenie zwycięzcy i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie przeznaczonego do tego celu punktu programu (Konkurs Cosplay: finał).

V Postanowienia końcowe

1. W kwestiach spornych głos decydujący mają organizatorzy Whomanikonu.
2. Organizatorzy Whomanikonu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu (www.whomanikon.pl).
3. Organizatorzy Whomanikonu zastrzegają sobie prawo do zdyskwalifikowania osób argumentujących swoją chęć wzięcia udziału w konkursie cosplay przebraniem za Zygona incognito.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować pod adres lierre@gallifrey.pl.