Bezpieczeństwo i komfort uczestników konwentu są dla nas najważniejsze. Każdy uczestnik Whomanikonu podczas akredytacji zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu konwentu oraz regulaminu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, a także do kulturalnego zachowania, w tym do poszanowania przestrzeni osobistej oraz prawa innych osób do swobodnego i bezpiecznego uczestnictwa w imprezie. Nieprzestrzeganie regulaminów i złamanie zasad współżycia społecznego jest podstawą do usunięcia uczestnika z terenu konwentu bez prawa powtórnego wejścia.

Organizatorzy i wolontariusze będą dokładać wszelkich starań, by zabawa uczestników konwentu nie była w żaden sposób zakłócana. Nie jest to jednak możliwe bez pomocy samych uczestników, dlatego Organizatorzy proszą o zwracanie szczególnej uwagi na wszelkie zachowania niebezpieczne lub naruszające zasady współżycia społecznego, w tym na osoby agresywne, nietrzeźwe lub natarczywe wobec innych uczestników konwentu. Osoby będące świadkami takich incydentów proszone są o zgłaszanie ich do Organizatorów imprezy lub obsługi Arteteki WBP i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Uruchomiony zostanie telefon zaufania, na który można zgłaszać nie tylko naruszenia porządku, ale przede wszystkim przypadki naruszenia nietykalności osobistej i komfortu korzystania z imprezy. Zadaniem osoby dyżurującej pod telefonem będzie pomóc w sposób skuteczny, a jednocześnie jak najmniej uciążliwy dla osoby zgłaszającej. Numer telefonu zaufania zostanie umieszczony w informatorze.

Uczestnicy proszeni są również o udzielanie pomocy innym osobom bawiącym się na konwencie, którzy będą jej potrzebować, w tym opiekunom z dziećmi, osobom starszym i niepełnosprawnym.